logo

projectes estudiants

estudiants | romo + segura

| Aina Romo Pàmies i Mireia Segura Soler | can ricart | 1Q 2017-18 El projecte se situa en un espai d’interrelació de diferents àmbits, que són el Pla Cerdà, l’Avinguda Diagonal i la Gran Via de les Corts Catalanes. Es troba en un barri, el Poblenou, que encara manté alineacions antigues a més a més de tenir un nombre elevat de fàbriques, fet que el caracteritza. Això fa que sigui un espai molt ric i amb més d’un par
Read More

estudiants | parcerisa + sarquella

| Adriana Parcerisa i Miquel Sarquella | can ricart | 1Q 2017-18   Poblenou és dels pocs barris de Barcelona on l’Eixample de Cerdà respectà les traces parcel·làries preexistents, i això forma part de la identitat del barri. L’alta presència de recintes industrials és també tret identitari d’aquesta zona, i és justament a Can Ricart, antiga fàbrica, on s’emplaça aquest projecte. Com impla
Read More

estudiants | garcés + juan

| Antoni Garcés i Sandra Juan | can ricart | 1Q 2017-18 L’edifici es construeix amb un sistema de nuclis portants de formigó armat. Aquests nuclis contenen tot allò que és inamovible alliberant així l’espai que hi ha entre ells. Aquest espai esdevé un fluid en moviment constant respecte la variable temps creant d’aquesta manera una nova tipologia flexible, un camp de proves i d’oportunitats. Aquí és l’usuari qui deci
Read More

estudiants | fernández + melús

| Elvira Fernández i Enrique Melús | litoral del poblenou | 2Q 2016-17 El carrer Llacuna presenta una excepció dins del teixit de l’Eixample, determinada pel fort caràcter del Poblenou, on el traçat històric de la Riera aconsegueix sobreposar-se a la malla del Pla Cerdà. Aquesta singularitat, deixa inconnex el barri amb la Ronda Litoral, artèria principal de la ciutat. Es per aquest motiu, que el carrer Llacuna ha d’
Read More

estudiants | rubio

| Robert Rubio | litoral del poblenou | 2Q 2016-17 EL PLIEGUE La idea principal parte del proyecto del primer cuatrimestre, donde un conjunto de preexistencias se envolvían con una línea dinámica y cambiante que se adaptaba al terreno y a la calle dependiendo de sus características urbanas y recorría la parcela, girando en torno a un gran centro. Esta vez una nueva línea, fina y tensa, busca dar final al cementerio p
Read More

estudiants | bosch + echarri

| Anna Bosch i Andrés Echarri | litoral del poblenou | 2Q 2016-17   El proyecto propone introducir un edificio de viviendas en una posición en la que conviven: el tejido del antiguo barrio del Poblenou, la trama del ensanche, el encuentro con el mar, la escala monumental del cementerio y la singularidad de los Tupolevs. Estudiamos los vacíos preexistentes para crear un proyecto que los relacione y los articule c
Read More

estudiants | llinás

| Rosa Llinás | litoral del poblenou | 2Q 2016-17 El emplazamiento del proyecto está situado al final de la calle Llacuna, conformando el alzado litoral de la ciudad y en un solar actualmente ocupado por diferentes naves industriales en mal estado. El solar, de forma oblonga, se encuentra con dos ciudades distintas: por un lado, un tejido denso, el mar y los tupolevs y, por el otro, el Cementerio del Poblenou, rodead
Read More

estudiants | figueras + rafel

| Maria Figueras i Laia Rafel | litoral del poblenou | 2Q 2016-17 The city. The whole urban shape is configured by joining the different parts that conform it. L’Eixample extends until arriving at the front of the coast, losing in its passage the formal force that defines it. El Poblenou thus exists, as the clash between two tissues; Two urban tracts that are concluding in a line of infrastructures; a skyline that be
Read More

estudiants | valdellou + vallbona

| Neus Valdellou i Oriol Vallbona | litoral del poblenou | 2Q 2016-17
Read More

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration Largest Online Shopping and Fashion Network