logo

publicacions

barceloneta_interior

publi vella

l’edifici com a lliçó

Col·leció ‘Habitatge i Ciutat’ de 8 llibrets, paper kraft en una caixa
ISBN: 846081019-3

Darrerament hem editat algunes d’aquestes classes en les que l’aproximació a edificis exemplars d’habitatge es relaciona amb alguns dels aspectes que més incideixen al desenvolupament del projecte residencial, intentant produir un cert material d’anàlisis al voltant dels esmenats conceptes. D’aquesta manera, l’agregació, els espais de comunicació, la superposició de trames en façana, la relació d’espai servidor i espai servit, les estratègies modulars aplicades als sistemes constructius, la importància de la planta o la indissociable vinculació de l’habitatge amb l’espai públic han estat alguns dels temes proposats.

 

publi edificis

des dels edificis

Primer volum ‘Des dels edificis’ traduït al anglès
ISBN: 9788498804713

Sovint moltes de les qüestions relatives a l’Habitatge han estat tractades com a independents d’aquelles que ens acosten a la comprensió de la Ciutat. Aquest procediment ha subordinat o ha jerarquitzat una aproximació a l’altra en funció dels punts de vista, com si les decisions projectuals al voltant seu no tinguessin molts punts de contacte fonamentals. El conjunt de textos que integren aquesta publicació pretén justament, malgrat la diferència escalar, precisar de quina manera el projecte residencial i el del seu entorn urbà són inseparables i complementaris. Ciutat i Habitatge formen part d’un mateix fet urbà i en definitiva d’un mateix projecte.

Un projecte que ha d’estar atent de manera simultània a les múltiples i diferents relacions que es deriven d’aquest plantejament. Per això, parlar des dels edificis és també i en gran part parlar de la ciutat i facilita que ens acostem d´una manera instrumental i didàctica a reflexions al voltant de temes cabdals. La comprensió de les seves raons fa més properes i entenedores les seves lògiques específiques i especialment la seva relació amb els teixits urbans. La ciutat adquireix sentit a partir dels edificis i dels espais que la conformen en una relació recíprocament beneficiosa


A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration Largest Online Shopping and Fashion Network