logo

13

El curs està dedicat a l’habitatge, probablement el primer i més directe coneixement arquitectònic que tothom experimenta i un dels programes que més contribueixen a la definició de les ciutats. L’evident proximitat a molts dels seus plantejaments facilita una inicial identificació amb el tema, alhora que la seva domesticitat permet punts de partida coneguts i assequibles des d’on endinsar-se cap a consideracions més elaborades. Sembla oportú i atractiu, a la vegada, fer coincidir l’actual debat professional sobre com ha de ser l’habitatge amb una reflexió més acadèmica dins el marc de l’escola d’arquitectura.

Proposem, en definitiva, un programa conegut però ple d’incerteses i on més que respostes unívoques pretenem pensar conjuntament com l’habitatge pot satisfer les seves necessitats actuals i al mateix temps donar resposta a la identitat del lloc on se situa. La contribució del projecte residencial a la definició de les nostres ciutats és molt important i en conseqüència proposem exercicis amb clares i específiques implicacions urbanes. La relació del projecte amb el seu entorn o la complementarietat indissoluble d´edifici i espai públic són des d´aquest punt de vista qüestions bàsiques i irrenunciables.

Habitualment, durant el curs es realitzen dos projectes, un en cada quadrimestre, que volen facilitar una certa evolució al mateix temps que complementar-se. En el primer quadrimestre, un emplaçament sense condicionants urbans determinants apunta cap a una major incidència en la definició intrínseca del conjunt i la seva capacitat d’aportar solucions urbanes d’una certa entitat. En quant al programa es proposa la reconsideració de punts de vista i activitats de l’interior de l’habitatge, així com el sentit actual de certs espais comunitaris o equipaments. En el segon quadrimestre l’elecció d’un emplaçament d’entorn més singular intenta provocar que l’anàlisis del lloc així com els suggeriments i motivacions que se’n deriven puguin traduir-se en al·licients projectuals. Aquesta ja esmentada voluntat d´aproximació a les circumstàncies reals ens ha portat a buscar àmbits de treball propers física i culturalment i que afectin a les transformacions de la nostra ciutat.

Tot i que darrerament hem situat el primer treball del curs a l’Eixample de Barcelona en àmbits no consolidats, la consciència d’una Barcelona metropolitana ens fa pensar cada vegada més en les possibilitats de treballar en municipis limítrofs. El segon treball ha anat alternant el mateix Eixample amb la Ciutat Vella, també de Barcelona.


A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration Largest Online Shopping and Fashion Network