logo

organització

robin 941x146

tallers

Els alumnes podran opcionalment fer l’exercici en grups de dos. Cada alumne escollirà un dels set tallers de l’assignatura amb la limitació que el nombre d’inscripcions per taller imposa. Per tal de fer-ho viable, al llarg dels primers dies del curs s’omplirà, enviarà, imprimirà i presentarà la fitxa que s’haurà proporcionat a la web amb les preferències de l’alumne. A continuació es procedirà a constituir els tallers. A l’inici del segon quadrimestre, projectes IV, l’estudiant tornarà a escollir taller, no podent triar el taller del professor cursat el primer quadrimestre.

format dels lliuraments

Cada grup, parella o estudiant individual, aportarà un cartró A1 blanc doblegat a mode de carpeta A2. A la carpeta hi figurarà a la cantonada dreta superior el nom de l’alumne/s, el número de grup i el taller al que pertanyen amb el nom del professor a l’etiqueta. La carpeta quedarà a la càtedra fins a la devolució dels exercicis del curs, una vegada confirmada la qualificació final.

Els exercicis es presentaran en làmines autònomes ben composades, en format Din A-2 o doblegades en aquest format, degudament encarpetades i amb un màxim de 16 làmines en el lliurament final.

El lliurament final en digital es realitzarà a Atenea a través d’una tasca oberta a tal efecte.

correccions i avaluació

A cada lliurament seguirà la correcció dels exercicis dins el taller i conjuntament en una sessió crítica col.lectiva on es discutiran els criteris generals de l´exercici.
A cada quadrimestre, l’avaluació de l’exercici seguirà l’estructura de lliuraments, obtenint juntament amb el lliurament final l’avaluació continuada del període. A cada lliurament serà possible la millora de l’anterior. El darrer lliurament haurà d’incorporar la totalitat de la informació. En aquest primer quadrimestre, l’avaluació del primer exercici complementarà, a judici del professor, l’avaluació del conjunt del primer quadrimestre fonamentada substancialment en el segon exercici.

cloenda

A final de curs i coincidint amb el darrer lliurament es fa una exposició dels treballs del curs i un últim debat conjunt. Vol ser un acte de format eminentment expositiu on la visió de conjunt ha de propiciar una reflexió final.


A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration Largest Online Shopping and Fashion Network