logo

intro

peabody 941x146

el sentit d’un curs sobre habitatge

Sembla lògic preguntar-se pel sentit d’ensenyar a projectar a partir de l’habitatge i de quina manera aquest coneixement pot contribuir a la nostra formació com arquitectes. En principi, l’habitatge sembla un tema adient degut a que les circumstàncies entorn a la seva problemàtica ens són properes com un primer i més directe coneixement arquitectònic que tothom experimenta.

La proximitat a molts dels seus plantejaments facilita una inicial identificació i comprensió de moltes de les seves definicions bàsiques.

Situats al tercer any, el nostre curs ha passat cíclicament de ser final de primer cicle a inici del segon segons les diverses modificacions del pla d’estudis. En qualsevol cas, pensem que la centralitat del seu emplaçament és oportuna per consolidar coneixements anteriors al mateix temps que per a iniciar la comprensió del projecte en tota la seva globalitat.

En aquest punt, comprendre la identitat del lloc ens porta a l’absoluta convicció de que el projecte residencial no pot ni ha de ser abordat com quelcom abstracte. La seva contribució a la definició de les nostres ciutats és vital, i en conseqüència proposem exercicis amb clares i específiques implicacions urbanes. La relació del projecte amb el lloc, o la complementarietat indissoluble de l’edifici i l’espai públic són qüestions bàsiques i irrenunciables.


A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration Largest Online Shopping and Fashion Network