logo

arquitectes de capçalera

AC

introducció

Arquitectes de Capçalera sorgeix com a iniciativa al 2013 dins el nostre curs d’Habitatge i Ciutat amb el clar propòsit d’acostar la universitat a la societat, al mateix temps que fer-la més visible i entenedora. Conèixer la realitat física i social dels teixits sembla una bona estratègia prèvia a qualsevol intervenció. La proximitat de l’usuari i la seva relació directa amb l’estudiant, s’ha demostrat com una activitat enriquidora i útil per a tothom.

Des del contacte directe amb els veins es proposa documentar l’edifici, estudiar la seva evolució i prendre nota de la seva ocupació i ús. És en l’edifici on té més sentit l’actuació global, col·lectiva i on poden relacionar-se situacions millorables dels habitatges en relació al conjunt. Des d’aquesta situació intermitja en l’aproximació ciutat-edifici-habitatge es poden llençar vincles cap allò més específic o domèstic (Habitatge) o cap allò més general (Ciutat).

Arquitectes de Capçalera va rebre el premi Ciutat de Barcelona d’Arquitectura 2016. El jurat, compost per David Bravo, Olga Tarrasó, Carme Pinós i Meritxell Inaraja, va acordar atorgar per unanimitat el premi i en va destacar:

“Ara que l’exercici de l’arquitectura travessa temps carregats de dificultats i incerteses, aquest programa docent ha assolit un doble èxit que assenyala un canvi de paradigma. D’una banda, els estudiants d’arquitectura s’apoderen en l’exercici pràctic del seu futur ofici i prenen consciència de la seva utilitat social. De l’altra, veïns i veïnes d’un barri delmat per la precarietat descobreixen en la figura de l’arquitecte algú que pot donar resposta a necessitats de la seva vida quotidiana. A més, Arquitectes de capçalera incideix, des d’aproximacions molt diverses, en una qüestió tan urgent per a la Barcelona actual com és l’habitatge. I ho fa des d’una lògica renovada que assumeix les complexitats de les situacions de partida i atorga als destinataris finals de l’arquitectura la centralitat que els correspon. Per últim, tot això s’assoleix des de la universitat pública, que des de l’experimentació i la pedagogia, recupera la implicació directa en els problemes reals de la ciutat que l’acull.”

edició 2015-16. raval  + piso piloto

El Raval ha estat un lloc habitual on situar exercicis del nostre curs, però és la primera vegada que hi treballarem continuadament els dos quadrimestres. Començarem amb un exercici pròleg emmarcat dins la iniciativa anteriorment esmentada “Arquitecte de Capçalera” que pretén el coneixement previ del teixit del barri i els seus habitants així com les seves necessitats.

Aquest pròleg vol donar la oportunitat de comprendre el complex caràcter del lloc, al mateix temps que acostar al estudiant a la problemàtica concreta i real tant dels edificis com dels que hi viuen. Durant les primeres setmanes de curs es treballarà per equips analitzant edificis de diferents característiques.

selecció de treballs z7
acte cloenda x6

 edició 2014-15. raval 

El Raval ha estat un lloc habitual on situar exercicis del nostre curs, però és la primera vegada que hi treballarem continuadament els dos quadrimestres. Començarem amb un exercici pròleg emmarcat dins la iniciativa anteriorment esmentada “Arquitecte de Capçalera” que pretén el coneixement previ del teixit del barri i els seus habitants així com les seves necessitats. 

Aquest pròleg vol donar la oportunitat de comprendre el complex caràcter del lloc, al mateix temps que acostar al estudiant a la problemàtica concreta i real tant dels edificis com dels que hi viuen. Durant les primeres setmanes de curs es treballarà per equips analitzant edificis de diferents característiques.

selecció de treballsx5

edició 2013-14. bellvitge

Acostar-se a Bellvitge, entendre els seus dèficits i valorar-ne les qualitats vol ser la primera part d’un treball on l’anàlisi i comprensió del barri hauria de comportar propostes de rehabilitació o millora d´alguns aspectes com l’accessibilitat, ús de plantes baixes, eficiència energètica…

En aquest sentit proposem un primer de reconeixement i intervenció sobre l’existent, treballant sobre aquelles situacions especialment de planta baixa i l’espai públic que clarament han de ser millorades. Habitatges semisoterrats amb deficients condicions d’habitabilitat que hauran de ser substituïts, l’accessibilitat, els espais d’entrada als edificis i

els espais lliures que envolten les edificacions on actualment s’aparquen els vehicles mereixen sens dubte una certa atenció. També cal proposar la millora dels habitatges on les condicions d’aïllament, la manca d’espais exteriors o de transició i el dimensionat d’algunes peces poden ser qüestions a revisar.

La mostra pretén apropar als veïns aquest treball dut a terme pels estudiants d’arquitectura de tercer sobre el seu barri, els seus edificis i els seus habitatges; i rebre alhora una resposta dels usuaris reals de l’objecte d’estudi.

 

selecció de treballs
acte de cloenda 

edició 2012-13. raval

Volem presentar-nos al Raval, durant les pròximes dues setmanes, com Arquitectes de Capçalera: un tècnic vinculat a la vida de l’edifici que el conegui de primera mà tant a ell com als seus habitants, capaç d’analitzar-lo en tota la seva globalitat constructiva, social i històrica. La situació del teixit construït del barri, amb un conjunt d’edificis que en molts casos superen els 50 anys d’antiguitat, suggereix la necessitat d’aquest perfil d’arquitecte.

Començarem establint contacte amb veïns del Raval que vulguin aportar l’edifici en què viuen o el seu propi habitatge per a ser objecte d’estudi. Identificarem l’edifici, documentant-lo i dibuixant-lo. Estudiant la seva evolució i prenent nota de la seva ocupació i la dels habitatges dels veïns que es prestin a això.

L’arquitecte de Capçalera pot avaluar l’estat físic de l’edifici i escoltar les necessitats dels seus usuaris, tractant de resoldre els seus problemes més primaris. Millorar els espais col·lectius com el vestíbul, l’escala o el terrat, potenciant el seu ús veïnal; detectar barreres arquitectòniques i buscar solucions, atendre les demandes particulars dels veïns que afectin els seus habitatges, etc … són algunes de les accions a plantejar. Tot dependrà del pacte entre els estudiants i els veïns del Raval.

 

selecció de treballs 
acte de cloenda 


A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration Largest Online Shopping and Fashion Network