logo

estudiants | romo + segura

Aina Romo Pàmies i Mireia Segura Soler
| can ricart
| 1Q 2017-18

El projecte se situa en un espai d’interrelació de diferents àmbits, que són el Pla Cerdà, l’Avinguda Diagonal i la Gran Via de les Corts Catalanes. Es troba en un barri, el Poblenou, que encara manté alineacions antigues a més a més de tenir un nombre elevat de fàbriques, fet que el caracteritza. Això fa que sigui un espai molt ric i amb més d’un paràmetre de referència al qual adaptar-se.

Es troba al recinte de Can Ricart, una antiga fàbrica en desús, que està situada per sobre del Parc del Centre del Poblenou.

La intenció inicial era integrar una forma orgànica com és l’hexàgon, habituat més en un ambient natural, en un àmbit urbà. Aquesta forma permet generar un ampli ventall de relacions entre sí que ajuda en la fluïdesa de l’espai.

La integració amb l’entorn s’aconsegueix mantenint uns límits exteriors semblants als de les illes de l’eixample i buscant una relació d’alineacions amb els edificis del voltant, tot i que en alguns punts s’insinuïn petites entrades que deixen entreveure alguns espais interiors, mentre que a l’interior es crea un salt respecte l’exterior on s’hi genera una de les idees principals del projecte, que és la forma pura de l’hexàgon.

Així doncs, a través d’aquesta malla inicial es creen, per una banda, uns nuclis verticals on s’hi adhereixen els diversos habitatges i locals, i on cada un és una unitat d’hexàgon, mentre que a la vegada també es creen diferents patis i recorreguts interiors convertint  l’aparent massís exterior en una esponja que filtra els diferents espais. A més a més, en cada planta es generen diferents buits a conveniència per crear entrades de llum i diferents visuals en plantes més superiors.

Per crear una relació i proporció amb Can Ricart, es crea una plaça de igual escala que la que conté l’antiga fàbrica.

Pel que fa a l’interior, es genera una planta en forma de corona de manera que la sala d’estar, situada al centre, articula els diferents espais i es creen mòduls, que són l’habitació, la cuina i la terrassa, que es poden anar girant i movent segons interès, ja sigui per aconseguir una bona ventilació, il·luminació o comunicació.

Finalment, s’ha optat per utilitzar elements prefabricats de formigó, ja que es tracta d’un habitatge social i es creu oportú que el pressupost sigui el mínim i amb la màxima eficiència.

 

 

 

 

 

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration Largest Online Shopping and Fashion Network