logo

estudiants | parcerisa + sarquella

Adriana Parcerisa i Miquel Sarquella
| can ricart
| 1Q 2017-18

 

Poblenou és dels pocs barris de Barcelona on l’Eixample de Cerdà respectà les traces parcel·làries preexistents, i això forma part de la identitat del barri. L’alta presència de recintes industrials és també tret identitari d’aquesta zona, i és justament a Can Ricart, antiga fàbrica, on s’emplaça aquest projecte. Com implantar un programa de 160 habitatges socials en un context declarat bé cultural d’interès nacional sense malmetre’n l’essència ha estat un dels reptes del projecte.

La intervenció proposada ha de ser indubtablement una nova façana per al recinte, que permeti que s’aboqui al parc de Nouvel d’una manera més fluïda.

Es proposa un gran volum horitzontal amb un pati de grans dimensions, que es contraposa a la torre emplaçada al costat. Finalment, es proposa un últim volum a l’entrada del recinte, que permet acabar de perfilar la nova façana que dialoga amb el parc.

L’espai públic pren molta importància projectual, projectar el buit per extreure’n un ple resultant. De manera anàloga, s’elogia l’espai col·lectiu interior, on l’estructura de crugies permet que la vida pública i col·lectiva prengui un rol rellevant i ocupi una crugia sencera a cada habitatge, amb balcó a banda i banda per filtrar l’ambient provinent de la ciutat.

L’estructura és present en tot moment, i recognoscible des de tots els punts de vista. Es predica sinceritat estructural i material tant a l’interior com a l’exterior de l’edifici com a metodologia projectual, de manera que és la pròpia estructura la que genera la façana.

Les decisions estructurals i materials -ús d’obra de fàbrica- lliguen amb l’arquitectura més tradicional de la ciutat barcelonina, i confereixen una buscada escala humana.

 

 

 

 

 

 

 

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration Largest Online Shopping and Fashion Network