logo

estudiants | aguilar + batlle

Samuel Aguilar + Albert Batlle
| litoral del poblenou
| 2Q 2016-17

EL PROGRAMA:

El programa ens plantejava construir un conjunt d’habitatges de 110 i 40 metres quadrats i un equipament marítim. La primera qüestió que ens vam plantejar va ser decidir que voldríem que passes en aquests habitatges, i com a la gent li agradaria viure.
Per una banda vam entendre que la casa es la solució de certes necessitats humanes, com menjar, descansar, rentar-se, estar, etc. Però a la vegada podríem decidir com es relacionen aquests habitatges entre sí, fet que ens va fer per pensar en la Plaça Prim. Aquesta plaça, situada prop de l’emplaçament, és un espai públic tancat en sí mateix, aquesta qualitat li permet tot i ser un espai públic, que els habitatges que fan aquest espai, s’aprofitin d’ell com si fos part de casa seva, sense deixar de ser un espai de pas i de entreteniment de la ciutat.

EL LLOC:

Ens trobem al Poblenou, districte on l’eixample s’ha dibuixat al llarg dels anys sobre unes antigues traces, primer agrícoles i després industrials. Concretament l’emplaçament es trobar a la fi del carrer Llacuna, allà on una antiga traça d’una riera pren força per aturar la trama del eixample, allà on un mur del cementiri del Poblenou es omnipresent i on els tupolevs es deixen veure, allà on la ciutat es podria obrir al mar.

LA IDEA:

Observar l’entorn i entendre’l ens va donar lloc a projectar, Poblenou on els murs es dibuixen a tot arreu, al cementiri, a l’antiga caseta del pescador, a l’hort, al perímetre de les fàbriques, a les construccions de l’eixample, a les mitgeres, etc. Ens va donar peu a entendre el projecte com un seguit de murs en direcció al mar on tingués lloc la vida de les persones antre aquests i al seu voltant.

ESCALA CIUTAT:

Entenem el projecte com una massa, que es va deformant a favor de la ciutat. Primerament alineant-se amb l’eixample i amb els carrers existents, després generant unes arribades a l’edifici, i posteriorment buidant-se tot ell.

ESCALA HUMANA:

Els recorreguts de l’edifici plantegen un flux de persones el qual el dualisme entre el conjunt i la unitat juga un paper molt important. Doncs a mesura que una persona accedeix a l’interior els espais més propers a la ciutat són compartits per un nombre més gran d’individus mentre que si ens anem endinsant els espais adopten un caràcter més privatiu, més íntim, de manera que la transició entre els espais públics i privats és més fluida i no abrupta.

L’EDIFICI:

A nivell constructiu l’estructura de l’edifici plateja uns pilars apantallats que generen pòrtics la cara més llarga sobre els quals es disposaran les biguetes. Per altra banda els espais entre aquests són coberts amb murs no estructurals acabats amb fusta on es situen les obertures que il·luminen i ventilen l’interior. Aquesta successió rítmica d’espais entremitjos entre pilars i murs ordenen l’interior de l’habitatge, situant per una banda les plantes humides i espais servidors entre els pilars apantallats mentre que els espais entre murs allotgen els espais servits, complementant-se l’un amb l’altre.

 

00_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT

02_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT

04_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT

05_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT

06_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT

07_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT 08_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT 09_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT 10_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT 11_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT

12_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT 13_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT 14_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT 15_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT 16_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT 16'_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT 17_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT

18_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT 19_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT 19'_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT 20_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT 21_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT 21'_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT 22_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT 22'_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT 23_AGUILAR SAMUEL_BATLLE ALBERT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration Largest Online Shopping and Fashion Network