logo

estudiants | carol + cendra

Jan Carol i Marta Cendra
| passeig lluís companys
| 2Q 2015-16
| taller Marta Peris

00_carol_cendra

CIUTAT

La lectura de Ciutat Vella en aquest projecte descarta la seva densitat urbana per fixar la mirada en els punts on aquesta s’esponja. Així doncs, el lloc se’ns presenta com una concatenació de petites places generant una extensa xarxa de buits que desemboca al nostre emplaçament. Aquest l’entenem com un espai que té la possibilitat de generar un últim – o primer – pulmó a l’entrada Ciutat Vella, corregint la seva condició actual purament transitòria.

01_carol_cendra

En aquest punt clau de transició entre la irregularitat de ciutat vella i la malla estàtica de l’eixample, suggerim una volumetria adaptada a l’escala del seu entorn que marca alhora unes normes geomètriques clares.

02_carol_cendra

03_carol_cendra

LLOC

La forma del projecte ha nascut amb la voluntat de voler donar, tant als nous veïns com als actuals, un espai millor on viure. Per això cosim el volum amb les mitjaneres, permetent alhora una profunditat visual des dels passatges que accedeixen a l’emplaçament, i donem una nova façana en forma de galeries regalant nous espais a certs edificis existents.

04_carol_cendra

05_carol_cendra

COMUNITAT

L’espai central que crea la geometria resultant proposa també un joc: treu a la llum les “esquerdes” generades pels agrupaments dels edificis on ens cosim, fent que l’espectador no sàpiga si es troba en un interior de mansana o fora.

06_carol_cendra

07_carol_cendra

I aquí és des d’on el carrer s’eleva amb la forma  d’una passarel·la comunitària, de tal manera que els nuclis de les escales es comuniquen amb cada habitatge caragolant-se per l’interior de la façana de cada volum.

08_carol_cendra

La distribució en planta de l’espai domèstic sorgeix a partir de la petjada que deixen aquests nuclis.

L’anell que genera l’escala crea una cadena d’espais singulars en façana, donant-li un gruix, atorgant-li vida i fent que deixi de ser una simple divisió de l’interior i l’exterior. La resta de l’habitatge queda físicament obert i visualment segmentat a través de compressions i descompressions al voltant de l’anell central de l’ascensor.

09_cendra_carol

10_cendra_carol

11_cendra_carol

12_carol_cendra

De tot això en resulta una façana foradada de tal manera que fa perdre, a simple vista, la noció del nombre de forjats que hi ha a l’edifici.

13_carol_cendra

14_carol_cendra

15_carol_cendra

Quan cada passarel·la arriba a l’últim pis, genera una terrassa tancada per la façana però oberta cap al cel, i aquest fet es revela a través de l’última finestra que s’escapa cap al límit de la façana, jugant un cop més a la confusió d’aquell qui l’observa.

16_carol_cendra

17_carol_cendra

18_carol_cendra

A blog about Wordpress design, development , Software and inspiration Largest Online Shopping and Fashion Network